Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Lista cadourilor primite, conf. Legii nr. 251/2004