Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă