Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Anunt licitație publică închiriere imobile prop. privată a Com. Boldur