Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Boldur, din județul TIMIS anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 si 45 situate in intravilan începând cu data de 12.06.2023 si pana in data de 10.08.2023, la sediul Primariei Comunei Boldur, pe pagina de internet a ANCPI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00-14:00.