Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Comunicat de presă demarare proiect "ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI - PLAN URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA BOLDUR, JUDEȚUL TIMIȘ"

Boldur, 05.04.2023