Comuna  este situata in partea de sud-vest a judetului Cluj, teritoriul administrativ al acesteia desfasurandu-se in totalitate in zona montana a Muntilor Baisorii, care se constituie ca si o componenta a Masivului Muntele Mare cu desfasurare in partea estica si sud-estica a acestuia.
    Comuna este traversata marginal de drumul judetean DJ 107 N Gilau-Baisoara si DJ 107 M Floresti-Baisoara-Buru.
    Functia dominanta a comunei este cea agricola-zootehnie pastorala.


Principalele activitati productive sunt:

    * exploatarea si prelucrarea lemnului,
    * agricultura,
    * turismul.    Principalele produse locale sunt:

    * cherestea
           - fag,
           - molid,
    * instalatii tehnico-taranesti
          - pive,
          - valtori,
    * produse agricole
          - cartofi,
          - grau,
          - secara,
          - porumb,
    * produse animaliere
          - lana,
          - lapte,
          - carne.


    Suprafata totala a comunei este de 11.104 ha, din care  477.94 ha intravilan.
    Numarul locuintelor existente este de 969.
    Lungimea retelei de distribuire a apei potabile este de 5.7 km. Reteaua de canalizare este de 7.5 km.
    Populatia totala este de 2350 locuitori.


    Suprafata agricola este de 4767 ha din care:

    * arabil 1042 ha,
    * pasuni 2067 ha,
    * fanete 1658 ha.