Conducere
Primar interimar
Ghib Liviu
VICEPRIMAR
Ianc Paul Călin
Secretar General
Budai Bela
Administrator Public
Vlad Voichița
Contabilitate
Casier
Ghib Cornelia
Contabil
Duma Gabriela Raluca
Stare civila
Inspector
Ghib Cornelia
Asistenta sociala
Referent
Bucur Angela
Urbanism si amenajarea teritoriului
Inspector
Moteoc Domnica
Registru agricol
Inspector
Moteoc Vasile
Fond funciar
Inspector
Luca Gabriel Aurelian