Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

ANUNȚ - Servicii de acordare credit bancar in valoare de pana la 4.000.000 lei

Comuna Boldur dorește să achiziționeze servicii de acordare credit bancar în valoare de pana la 4.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes public local.

Atasăm caietul de sarcini care conține necesitatea autoritătii contractante precum și instructiunile de întocmire a ofertei.

Actualizat: Termenul limită de depunere a ofertei este 03.02.2023, ora 12:00.