Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Concurs - INSPECTOR, grad profesional debutant, clasa I - comp. Financiar -contabil, impozite și taxe (atribuții casierie)

Actualizare 19.04.2023 - Raportul final al concursului (atașat)


Actualizare 06.04.2023, ora 12:00 - Rezultat selectie dosare (atașat)


ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BOLDUR

Nr. 1430 din 17.03.2023

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.618 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare și art.39 alin.(1), art.43 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Boldur, cu sediul în localitatea Boldur, nr.176, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de:

- Inspector, grad profesional debutant, clasa I

în cadrul compartimentului financiar – contabil, impozite și taxe (atribuții casierie)

Perioada de depunere a dosarelor: 17.03.2023- 05.04.2023  

Concursul se va desfășura astfel:  

- Selecția dosarelor în data de 06.04.2023,  ora 10,00

- Proba scrisă în data de 19.04.2023,  ora 10,00

- Proba interviu în data de 21.04.2023,  ora 10,00

 

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Condiții generale:

- prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

2. Condiții specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul;

Durata normală a timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Boldur, persoană de contact: Lăudăcescu Călin - Cornel, secretarul general al Comunei Boldur, telefon: 0256356947, fax: 0356456947, E-mail: primariaboldur@gmail.com.

 

PRIMAR,
Stoi Constantin - Cristian

hit counter